Monday, September 8, 2014

Znaš li ti majstore odakle dobijaš platu?

Sjedim prije par dana na kafi sa mojim dobrim prijateljem koji inače radi u državnoj upravi. Pričamo o opštim temama. Ekonomija, politika i slično. Imamo bliske stavove mada se u nekim ključnim pitanjima često ne slažemo što naše razgovore i rasprave čini još interesantnijim. Inače je odličan sagovornik.
U jednom momentu tokom razgovora kaže on meni pomalo arogantno kako u našoj zemlji realan sektor i zdrava privreda ne postoje i kako se sve što kako tako funkcioniše svodi na državnu upravu te da svi veći projekti zavise od države i državnog aparata. Nisam znao u tom momentu šta da kažem. Nisam se snašao, a imao sam mnogo toga za reći. Prećutim.
Moj prijatelj je pošten čovjek i dobar radnik. Znam da se izuzetno trudi na svom poslu. Spada u radnike u državnoj službi koji zaista rade svoj posao. Radi u sektoru koji pruža podršku privredi. Volim vjerovati da je većina radnika u državnoj administraciji takva, a da su na lošem glasu kao neradnici i korumpirani zbog manjine koja je takva. Ali moj prijatelj je u velikoj zabludi. Na radnom mjestu je vjerovatno upao u krivi obrazac razmišljanja i želim da mu razbijem iluzije i kažem ono što sam mu trebao reći taj dan na kafi. Možda je ovako i bolje jer ću biti jasniji.  Zapravo želim da mu postavim nekoliko pitanja pa neka sam sebi na njih odgovori. Usput se obraćam i svim radnicima državne administracije u ovoj našoj jadnoj državi koji su u sličnoj zabludi.
Ovako:
 • Znaš li ti majstore odakle dobijaš platu? Iz kojeg izvora? Iz kojeg sektora?
 • Znaš li da tvoja plata dolazi iz poreza koji se stvara u privredi i iz zaduživanja koja će ova zemlja jednom morati vratiti iz sredstava koja će ponovo morati generirati privreda?
 • Znaš li ti da kad ne bi bilo privrede ti ne bi imao posao?
 • Znaš li da je naopako i nerealno to što ekonomski projekti zavise od državnog aparata i politike?
 • Znaš li da je tvoja dužnost kao državnog službenika da služiš privredi, odnosno primarnom, sekundarnom i tercijarnom sektoru? Pogotovo na tvojoj poziciji.
 • Znaš li da tvoje radno mjesto postoji zbog privrede, a ne obrnuto?
 • Znaš li da je prosjek plata u privredi značajno slabiji nego u državnoj administraciji što je samo po sebi apsurd?
 • Znaš li da većina radnika u privredi nema plaćen prekovremeni rad, dnevnice za putovanja, regres i ostale dodatke koje ti primaš?
 • Znaš li da većina radnika u privredi ne uživa zagarantovana prava koja ti uživaš jer se od njih traži da rade više nego što je propisano?
 • Znaš li da si ti na svom radnom mjestu zaštićen kao snježni leopard u poređenju sa radnicima u privredi?
 • Misliš li da je to normalno?
 • Znaš li zašto se realni sektor tako zove? Treba li da ti objasnim?
 • Znaš li da ja radim u privredi?
 • Znaš li da ja djelimično zarađujem i tvoju platu?
 • Znaš li da je privreda značajno oslabljena jer većina zaposlenih u javnoj upravi razmišlja po matrici po kojoj i ti razmišljaš? Vjerovatno si taj virus tamo i pokupio.
 • Znaš li da je ovakav odnos državne administracije prema privredi nerealan i neodrživ?
 • Imaš li poštovanja prema onom ko zarađuje i za tebe i kome treba da služiš?


Prijatelju, ja znam da ti radiš, ali ne privređuješ. Ti primaš platu, a ne zaradu. Tvoj rad ne stvara novu vrijednost. Ovo je kapitalizam. Ekonomija profita. Komunizam je propao. Računa se profit, dobit, marža, razlika u cijeni, dodata vrijednost, novostvorena vrijednost itd. Mada se i ekonomija u komunizmu zasnivala na novostvorenoj vrijednosti. Sve na tome počiva, a toga nema u tvom sektoru. PDV se generiše u privredi. Plata koju primaš se stvara u privredi. Imaj poštovanja prema tome i promijeni način razmišljanja, jer ćemo svi polako morati za srećom u neke druge sredine koje imaju zdraviji odnos prema privredi i realnom sektoru.

No comments: